Pracownicy z zagranicy coraz częściej odwiedzają nasz piękny kraj nad Wisłą. Rodzina, szkoła, zarobki – niektórzy z nich nie chcą tu tylko mieszkać, ale również pracować. Jednak przebywanie w Polsce wiąże się z pewnymi niezbędnymi formalnościami i organizacją pobytu. Wiele osób z zagranicy musi ubiegać się o pozwolenie na pobyt stały dla cudzoziemców, jeszcze inni o czasowy, a niektórzy o zezwolenia na pracę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty są konieczne do prawidłowego przebiegu tych procesów, czytaj dalej.

Pozwolenia na pobyt czasowy – pracownicy z zagranicy

Jeżeli osoba z zagranicy chce przebywać na terytorium państwa polskiego dłużej niż 3 miesiące, powinna starać się o pozwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemców. Wydawane jest ono maksymalne na 3 lata i musisz pamiętać, że nie przedłuża się samoczynnie. 

Aby otrzymać zezwolenie, trzeba jednak złożyć kilka niezbędnych dokumentów. Są to: 

 • wypełniony w dwóch egzemplarzach wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy,
 • trzy kserokopie dokumentu podróży z oryginałem do wglądu, 
 • cztery fotografie.

W przypadku małoletnich, potrzebna jest jeszcze pisemna zgoda osób, sprawujących władzę rodzicielską nad dzieckiem. Poza tym każdy, kto chce otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca, musi uargumentować swoją prośbę konkretnym powodem. Może to być podjęcie lub kontynuowanie pracy w Polsce, chęć rozpoczęcia studiów, czy też przyjazd do członków rodziny. Formalności dokonuje się w urzędzie wojewódzkim, a od obcokrajowca pobiera się odciski palców. Następnie umieszczane są na karcie pobytu. 

Pozwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca otrzymuje się nie później niż 2 miesiące po złożeniu wniosku. Co ciekawe cały proces można jeszcze bardziej usprawnić, korzystając z pomocy profesjonalnych firm. Takie usługi świadczy właśnie firma Pracownicy z zagranicy, która zajmuje się kompletowaniem dokumentów dla obcokrajowców, pomocą w wypełnieniu wszystkich formalności oraz organizacją pobytu. Poza tym uzyskujemy pozwolenia na pobyt dla agencji pracy. Dzięki temu masz pewność, że nie pominiesz żadnej istotnej sprawy, która mogłaby zaważyć na powodzeniu całego procesu. 

Pozwolenia na pobyt stały dla cudzoziemców – jak je otrzymać? 

Pozwolenia na pobyt stały są niezwykle pożądane przez obcokrajowców. Dzięki nim mogą przebywać na terytorium państwa polskiego przez nieograniczony czas. 

Ubiegają się o nie szczególnie osoby, które chcą się osiedlić na stałe w Polsce lub są dziećmi cudzoziemców, posiadających pozwolenie na stały pobyt. W tym przypadku formalności również dokonuje się w urzędzie wojewódzkim. 

Konieczne dokumenty do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca to:

 • wypełniony wniosek o otrzymanie pozwolenia,
 • cztery fotografie,
 • ważny paszport zagraniczny,
 • dowód opłacenia opłaty skarbowej.

Ponadto do wymienionych dokumentów trzeba dołączyć dodatkowe informacje np. w przypadku nieletniego, które jest dzieckiem cudzoziemca, jest to odpis aktu urodzenia. Dane na temat wszystkich wymaganych dokumentów, można poznać również u nas. Zajmujemy się także organizacją pobytu osób z zagranicy. Na stronie znajduje się zakładka, zawierająca wnioski do pobrania dla obcokrajowców.

Pozwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca jest wydawane w ciągu miesiąca. Chociaż jest bezterminowe, kartę pobytu trzeba wymieniać co 10 lat. W tym przypadku również pobierane są odciski palców, niezbędne do umieszczenia na karcie. 

Oczywiście w razie negatywnego rozpatrzenia wniosku – jak i w przypadku pozwolenia na pobyt czasowy – możliwa jest procedura odwoławcza, którą można wszcząć do 2 tygodni po otrzymaniu decyzji. 

Pracownicy z zagranicy – konieczne dokumenty 

Zezwolenia na pracę mogą otrzymać pracownicy z zagranicy, którzy posiadają wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy. Obecnie wydawane są pozwolenia typu A,B,C,D,E. Większość osób ubiega się o te pierwsze, ponieważ dotyczą tradycyjnej umowy o pracę. Standardowo otrzymuje się je od wojewody. 

pozwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca. Musi on złożyć: 

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • kopię dokumentu podróży cudzoziemca, 
 • kopię dowodu opłaty skarbowej,
 • dokument z danymi siedziby pracodawcy, 
 • dokument z imieniem i nazwiskiem cudzoziemca,
 • wskazanie czy pracodawca ubiega się o wydanie, czy o przedłużenie zezwolenia na pracę,
 • oświadczenie dotyczące braku karalności (lub jej występowaniu),
 • dokumenty potwierdzające tożsamość, gdy pracodawca jest osobą prywatną lub fizyczną. Dotyczy to również spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zezwolenie na pracę wydawane jest w trzech egzemplarzach, a cały proces powinien trwać nie dłużej niż miesiąc. Jeden egzemplarz zostaje w urzędzie, a dwa otrzymuje pracodawca. 

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca wydawane jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. W przypadku większej grupy np. ponad 25 osób, zezwolenie na pracę może obowiązywać nawet 5 lat. 

Gdzie uzyskać pomoc w sprawie pozwoleń dla cudzoziemców? 

Firma Pracownicy z zagranicy zajmuje się kompleksową pomocą w uzyskaniu pozwoleń na pobyt dla agencji pracy, dużych firm, ale także osób indywidualnych. Poza tym pomagamy w wypełnieniu wszystkich formalności w sprawach związanych z pozwoleniami na pracę dla cudzoziemców.

Zajmujemy się kompletowaniem dokumentów, fachowym doradztwem, a nawet osobiście stawiamy się w urzędzie wojewódzkim. Nasze wsparcie jest gwarancją pomyślnego wyniku procesu. 

Jeśli więc nie wiesz dokładnie, jak otrzymać np. pozwolenie na pobyt stały w Polsce lub nie znasz wystarczająco języka – zgłoś się do nas. Naszą ofertę kierujemy też do osób, które nie mają czasu na czasochłonne załatwianie formalności, jak i dla każdego, kto potrzebuje pomocy doświadczonych profesjonalistów. Organizacja pobytu z fachowym wsparciem przebiega bezstresowo, sprawnie i co najważniejsze – pomyślnie.