Organizacja pobytu cudzoziemca to skomplikowana sprawa, dlatego spędza sen z powiek wielu obcokrajowcom. Nie powinno tak być – chociaż formalności związane z pobytem w Polsce bywają czasochłonne, z odpowiednią wiedzą, wszystko można sprawnie przeprowadzić. Cudzoziemcy tłumnie przybywają do Kraju nad Wisłą z wielu powodów. Praca, zarobki, rodzina, szkoła… to nie wszystko. Większość z nich stara się o pozwolenia na pobyt stały lub czasowy. Jak więc dokładnie wygląda organizacja pobytu w Polsce, a w szczególności – sprawy formalne? 

Organizacja pobytu cudzoziemca w Polsce 

Zezwolenie tego typu jest wydawane na maksymalnie 3 lata. Jeśli więc cudzoziemiec chce przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, występuje o pozwolenie na pobyt czasowy. Warto też wiedzieć, że osoba z zagranicy musi opuścić terytorium państwa przed wygaśnięciem zezwolenia, jeśli nie chce się narażać na prawne konsekwencje. 

Organizacja pobytu w Polsce sprowadza się do wypełnienia niezbędnych formalności. Procedura toczy się w urzędzie wojewódzkim we właściwym dla cudzoziemca województwie. Ponadto pobiera się od niego odciski palców, tak by je umieścić na dokumencie pozwolenia na pobyt czasowy. Aby otrzymać zezwolenie, osoba z zagranicy musi osobiście się zająć procedurą. Jednak ze względu na bariery językowe, mnóstwo formalności i stres z tym związany, może to zlecić profesjonalnym firmom, takim jak Pracownicy z zagranicy, która zajmie się organizacją pobytu. W tym kompletowaniem dokumentów, a nawet stawieniem się w urzędzie wojewódzkim.

Kwestia dokumentów jest niezwykle istotna. Aby otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy, należy złożyć:

  • wniosek o udzielenie zezwolenia ( w dwóch egzemplarzach),
  • trzy kserokopie dokumentu podróży z oryginałem do wglądu, 
  • cztery wyraźne i aktualne fotografie,
  • w przypadku nieletnich pisemną zgodę osób, sprawujących władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Wniosek jest rozpatrywany maksymalnie w ciągu 2 miesięcy. Opłata wynosi ponad 300 zł. Trzeba też pamiętać, że pozwolenie na pobyt czasowy musi być uargumentowane konkretnymi powodami np. chęcią rozpoczęcia studiów, pracy czy przyjazdu do rodziny.

Organizacja pobytu cudzoziemca

Pozwolenia na pobyt stały w Polsce 

Formalności związane z pobytem w Polsce dotyczą także cudzoziemców, którzy starają się o pozwolenie na pobyt stały. Z takim dokumentem mogą przebywać na polskim terytorium przez nieograniczony czas, jednak kartę pobytu wymienia się co 10 lat. Jest to jedno ze wskazanych rozwiązań dla osób, które chcą się tutaj osiedlić już na stałe. Wydawane jest maksymalnie w ciągu miesiąca, a opłata wynosi ponad 600 zł.

Pozwolenie na pobyt stały wiąże się z bardziej czasochłonną organizacją pobytu. I w tym przypadku można postawić na pomoc firmy Pracownicy z zagranicy, która usprawni cały proces i zajmie się formalnościami związanymi z pobytem w Polsce. Z takim wsparciem cudzoziemiec nie musi się obawiać o powodzenie sprawy. 

Aby otrzymać pozwolenie na pobyt stały, należy złożyć:

  • wniosek o otrzymanie pozwolenia,
  • cztery fotografie,
  • ważny paszport zagraniczny do wglądu,
  • jak w przypadku pozwolenia o pobyt czasowy – informacje o okolicznościach, które uzasadniają ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
  • do tego zależnie od okoliczności dokumenty dodatkowe.

W przypadku odrzucenia wniosku o zezwolenie na stały pobyt – tak samo jak czasowego – można rozpocząć procedurę odwoławczą. Sprawa jest kierowana do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Odpowiedź trwa zazwyczaj do miesiąca. 

Formalności związane z pobytem w Polsce 

Organizację pobytu najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie, która ma doświadczenie w fachowej pomocy cudzoziemcom. Pracownicy z zagranicy zajmuje się kompletowaniem dokumentów, wizytami w urzędzie wojewódzkim, a także służy cennymi radami i wskazówkami. Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych, osób prywatnych, jak i firm oraz agencji. Jeśli więc nie chcesz się martwić o powodzenie sprawy i mieć spokojną głowę, postaw na rzetelne i profesjonalne wsparcie.