Sprawy związane z meldunkiem budzą wiele kontrowersji w Polsce. Zupełnie niesłusznie. Przepisy są bardzo jasne i szczegółowo doprecyzowane. Skąd zatem tak wiele kontrowersji, które towarzyszą temu zagadnieniu? Nie wiemy tego, ale pragniemy te kwestie i spory raz na zawsze wyjaśnić. W tym celu również powstał ten artykuł. Chcemy w nim wyjaśnić, czy istnieje coś takiego jak meldunek tymczasowy, a jeśli tak, to kto jest zobowiązany do korzystania z niego.

Czym jest meldunek tymczasowy? 

Podstawową formą zameldowania w Polsce jest meldunek stały. Dotyczy on stałego miejsca zamieszkania. Są jednak osoby, które mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach lub domach, bardzo często je zmieniając. Co w takim przypadku? Czy nie posiadają one stałego miejsca zamieszkania? Zgadza się. Nie oznacza to jednak, że nie podlegają obowiązkowi meldunkowego. Przebywając dłużej niż 3 miesiące w jednym miejscu, podlega się pod obowiązek meldunku tymczasowego. Dokładna nazwa tego meldunku to meldunek czasowy, trwający ponad 3 miesiące. Jedna z grup osób, która temu obowiązkowi podlega to cudzoziemcy z zagranicy. Kiedy przyjeżdżają oni do Polski do pracy, która zwykle trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, muszą oni zostać zameldowany na pobyt czasowy. Można tych formalności dopełnić osobiście w urzędzie lub przez internet.

Jak zdobyć meldunek tymczasowy w Polsce?

Wiele osób obawia się, że taki meldunek jest bardzo trudny do zdobycia. Że formalności, które się z tym wiążą są czasochłonne i kosztowne. Nic bardziej błędnego. Należy uświadomić wszystkim zainteresowanym iż meldunek tymczasowy jest bezpłatny, a sposób i czas potrzebny na jego załatwienie również nie powinien nikogo przerażać. Przede wszystkim meldunek tymczasowy można załatwić w miejscowym urzędzie miasta lub gminy, w którym zamieszkujemy. Ponadto, osoby które nie chcą stać w długich kolejkach, mogą niezbędne formalności dopełnić nie wychodząc z domu, przez internet. Należy w tym celu posiadać profil zaufany lub autoryzować swój wniosek np. poprzez bankowość elektroniczną

Czy pobyt czasowy to to samo co meldunek tymczasowy? 

Dokładnie tak. Obie nazwy funkcjonują zamiennie. Meldunkiem tymczasowym objęte są nie tylko osoby wynajmujące mieszkania i często je zmieniający, ale również cudzoziemcy przybywający do Polski w celach podjęcia pracy. Ideą meldunku tymczasowego jest dostarczenie organom państwowym wiedzy na temat tego, w jakim miejscu przebywają mieszkańcy. Może to być bardzo przydatne np. podczas kierowania do nich korespondencji urzędowej. Jak można załatwić meldunek tymczasowy? Najprościej jest to zrobić przez internet. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego będą musiały udać się w tym celu do urzędu. Należy w nim wypełnić stosowne druki i oświadczenia. Jakie zalety ma meldunek tymczasowy? Przede wszystkim pozwala takiej osobie brać czynny udział w wyborach rządowych, nawet jeśli tymczasowo przebywa poza swoim miejsce zamieszkania. Meldunek tymczasowy jest również ustawowym obowiązkiem, któremu podlegają osoby bez meldunku stałego.

Cudzoziemcy a meldunek tymczasowy

Wiele pytań dotyczy tego, czy cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski do pracy, również muszą podlegać obowiązkowi meldunkowemu. Oczywiście że tak. Oni również powinni się zameldować na pobyt czasowy we właściwym miejscowo urzędzie miasta lub gminy. Jeśli tego obowiązku nie zrealizują, może się to dla nich wiązać z wieloma konsekwencjami. Na szczęście firmy, które planują zatrudnić cudzoziemców, nie muszą się tym przejmować. Większością niezbędnych formalności zajmują się bowiem agencje pracy, które pośredniczą w znajdowaniu i pozyskiwaniu kandydatów do pracy za granicami Polski. To one biorą na siebie cały ciężar związany z dopełnieniem wszelkich formalności, takich jak znalezienie miejsca zamieszkania oraz meldunek tymczasowy pracowników np. z Ukrainy. Czy kiedy taki pracownik zmieni tymczasowe miejsce zamieszkania, informacje na ten temat powinny zostać zaktualizowane w urzędzie? Oczywiście że tak. Aktualizacja powinna zostać wykonana w terminie 30 dni do faktycznej zmiany miejsca na pobyt czasowy.